Mellemtrinet i udeskolen

Det er især på mellemtrinet, at eleverne kan have stort udbytte af udeskolen og hér du skal høste frugterne af indskolingens arbejde med at vænne eleverne til at modtage undervisning udendørs.
Hvis indskolingen har vænnet eleverne til at modtage undervisning udenfor stoleskolen, bør du fortsætte, især mod slutningen af mellemtrinet, hvor børnenes hjerner er under omkonstruktion, er udeskolen vigtig. Der er plads til pubertesbørnene at røre sig på, men de har, ligesom indskolingen,  igen brug for struktur i undervisningen udendørs. 
Eleverne på mellemtrinet har flere kompetencer, bedre motorik- - de kan have stort udbytte de forskellige tilbud i udeskolen og har du gjort det godt, så oplever du fuldstændig undervisningsparate elever, klar til dagens  udfordringer.