Indskoling i udeskolen

I indskolingen arbejdes der i starten med, at få eleverne vænnet til at være ude i udeskolen. Det kan i starten virke meget kaotisk og har du som ansvarlig lærer kaosangst, er det helt sikkert en prøvelse. Det er en vigtig fase eleverne skal igennem for at få styr på det uderum, de skal undervises i. De skal have styr på det hele - før de har styr på det, vi beder dem om.
Derfor er det især i starten vigtigt, at det er samme sted I går ud og at eleverne oplever, at det ikke er skovtur de er på, men undervisning og der er opgaver der skal løses. Skifter du base, skal eleverne igen have styr på det nye sted, så vælg dine skift af baser med omhu.
Fordi det flimrer og fokus konstant skrider udendørs, er en rigtig god idé at du fra starten lægger en fast rutine omkring udeskolen:
- I de perioder I går i udeskole er det en fast ugedag(e)
- Strukturer dagen, så det er undervisning først, opgaver der skal løses og undersøgelser der skal foretages og når det er på plads, kan eleverne lege til sidst. Lav en aftale med eleverne herom, så de véd, at der er en gulerod i enden af dagen.
- Især i starten bør du have faste aftaler om hvem der gør hvad; Hvem tænder bål?  Hvem tager rygsækken? Hvem sørger for.....osv