Førskolebørn - kursus

Vi arbejder på, at få genoprettet Naturen som læringsrum som et tilbud til ansatte i daginstittutionerne.
Kurset udbydes for 5.år i et samarbejde mellem AMU Nordjylland, Vildtforvalterskolen ved Kalø og Rebild Naturskoler.
I det nye forløb vil vi arbejde med de pædagogiske læreplaner i egen institution.
Kurset kører gennem de fire årstider - ét modul i hver årstid. Hvert modul er over to dage med det meste af undervisningen i Kaløskovene, der ligger lige udenfor undervisningslokalerne i Vildtforvalterskolen.
Det er et koncentreret forløb med undervisning det meste af dagen og aftenen med, herudover er der hjemmeopgaver mellem hvert modul. Hjemmeopgaver der munder ud i et projekt hjemme i institutionen.
Målgruppen er pædagoger og ufaglærte pædagogmedhjælpere og institutionerne har indtil nu som oftest, haft to deltagere med fra hver institution. Dette sikre en synergi i arbejdet hjemme mellem modulerne og efter kurset.

Modulerne er:
Forår:
Hvad er der derude - en afkodning af den natur vi går i, hvorfor ser den ud som den gør og hvad hedder tingene.
Vi arbejder med de forskellige kår som; jordbund, vind, vand og lys.
Formidlingsteknik - Hvordan tager vi mest hensigtsmæssigt børnene med ud og oplever naturen.
Lege - Vi leger små naturlige lege i skoven.
Sommer:
Botanik - der skal navn på den flora vi går i og de gode historier om planterne skal med hjem.
Friluftsliv - En lang dag/nat med madlavning over bål med råvarerne fra skoven, fiskeri en skovsø, lejrliv med sansetur i
nattemørket i Kaløskoven og overnatning i det fri.
Efterår:
Lege - Vi leger små naturlige lege i skoven
Svampe - Hvilke er giftige og hvilke kan vi spise, madlavning med svampe.
Natursyn - Vi gennemgår og arbejder med de fire natursyn.
Formidlingsfragmenter af dyr - Et arbejdende værksted, hvor alle har mulighed for at få materieler med hjem
til formidlingen af dyr i det fri.
Vinter:
Jagt - Vi vil udfordre deltagernes natursyn ved at tage dem med på jagt Kaløskovene - en jagt afholdt kun for
kursisterne og en eksklusiv naturoplevelse.
Vildtmiddag - Der skal forberedes en afslutningsmiddag af det nedlagte vildt.
Hjemmeopgaverne mellem modulerne er endt i et endeligt udviklingsprojekt som skal fremlægges den sidste dag.
Se billeder fra de forskellige moduler:Very Simple Image Gallery:
Could not find folder /home/www/rebildnaturskoler.dk/images/stories/Kurser/kalosommer/