Naturskolen i Rold Skov

Naturskole i Rold Skov drives i et samarbejde mellem Naturstyrelsen og Rebild Kommune.
Det er Naturstyrelsen, der lægger hus og arealer til og Rebild Kommune, der driver stedet.

Bestyrelsen:
Formand: Bendt Egede Andersen, Naturstyrelsen
Jens Erik Nielsen, Turistforeningen
Inger Lunen, Ældrecentrenes aktivitetscentre
Peter Borup Jacobsen, Lærerne i Rebild Kommune
Vakant: Skolelederne i Rebild Kommune
Uffe Westerberg, Rold Skov Natur og Kulturcenter
Peter Bak: politiker - Kultur og fritid
Vakant: Skolebestyrelserne

Personale:
Thang Ho er ansat i et flexjob som praktisk medhjælp og kan deltage i aftalerne efter behov.
Naturvejleder Søren Risborg er ansat til at forestå udviklingen og den daglige drift af Rebild Naturskoler