Husorden

Reglerne er enkle:
Stedet er privat og I er gæster. Efterlad stedet som du gerne vil modtage det.

Indendørs:

 • Udendørs fodtøj bliver udenfor eller i entréen, gå ind i strømpesokker.
 • Er opvaskemaskinen fuld af brugt service sættes den i gang.
 • Er tallerkener etc. rene i opvaskeren tømmes denne.
 • Der må ikke renses fisk indendørs 
 • Læs instruktionen Inden brændeovnen benyttes.
 • Stol op inden afgang og fej gulvet.
 • Affald tages med hjem.
 • Det grej der er brugt, rengøres og sættes på plads
 • Tjek at vinduer og især døren ud til halvtaget er låst inden afgang.
 • Lås alle dørene udtil og slå alarmen til.

Udendørs:

 • Rensning af fisk foregår i udekøkkenet - under halvtaget.
 • Skottene ved vandindtaget til dammene må ikke flyttes.
 • Skrænterne omkring dambruget må ikke betrædes
 • Kildefeltet er fredet - Der må ikke vades i kildefeltet, og afløbet i kildebækken må ikke ændres.
 • Undgå at løbe rundt om dammene, det stresser fiskene og der må ikke smides sten i dem.
 • Bålpladsen kan frit benyttes, men sluk bålet inden afgang.
 • Fiskeaffald tages med hjem.
 • Grejet der er brugt rengøres og sættes på plads

Se instruktion af brændeovnen her: